Palveluseteli

Palveluseteli on kunnan tarjoama etuisuus, jolla halutaan edistää ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä.

Palvelusetelillä voidaan myös tukea lapsiperheitä ja omaishoitajia parantamalla koti- ja tukipalveluiden saatavuutta. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Palvelusetelin arvo voi olla joko tasasuuruinen tai tuloista riippuva. Asiakas on yhteydessä kaupungin/ kunnan palvelutarpeen arvioijaan, jonka kanssa arvioidaan tarpeen määrä ja laatu. Palveluseteliä voi käyttää esimerkiksi siivoukseen, kylvetykseen tai kotisairaanhoitoon sekä yleiseen kotipalveluun.

Tarvittaessa myös kotihoitomme neuvoo palveluseteliä koskevissa kysymyksissä

Lisää infoa toiminta-alueemme palveluseteleistä oheisissa linkeissä:

Sotaveteraanien ja rintamaveteraanien etuudet

Valtionkonttori myöntää ja maksaa Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille sotilasvammalain mukaiset korvaukset.

Kunnille korvataan myös kustannuksia, jotka aiheutuvat sotainvalidien kotipalveluista, asumispalveluista, omaishoidon tuesta sekä avokuntoutuksesta ja sotainvalidin laitoshoidosta.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen saa tehdä kotitaloustyöstä maksetusta työkorvauksesta.

Kotitalousvähennys on 2 400 euroa/henkilö ja puolisoiden kotitalousvähennys voi maksimissaan olla 4 800 euroa. Omavastuu on 100 euroa ja se vähennetään vain kerran.

Autamme asiakkaitamme liittämään palvelumme kustannukset veroilmoitukseen kotitalousvähennyksen saamiseksi. Kotitalousvähennyksen lomakkeen löydät verohallinnon sivuilta.

Omaishoitajan tietopaketti

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolen läheisestään, joka ei erityisestä hoivan tarpeesta johtuen selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitajien jaksamista tuetaan vapaapäivillä sekä kotihoidon palveluilla. Lisää omaishoitajien etuuksista seuraavissa linkeissä: