Lapsiperheet

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, suojeluun sekä huolenpitoon. Vanhemmat ja muut huoltajat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta, mutta tähän tehtävään he voivat saada apua.

Perhetyö on vanhemmuuden tukemista, lastenhoitoa sekä kasvatuksen ohjaamista. Kodin arkirutiinien hallinta sekä syrjäytymisen ehkäiseminen on tärkeää.

Olemme mukana perheen jokapäiväisessä arjessa.

Oulun kaupungin alueella on käytössä lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli.


Tuotamme myös siivouspalveluita lapsiperheisiin.

Kuva Ville-Valtteri Satokangas